Kolegium 2017

P O Z V Á N K A

na jednání KOLEGIA Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s.

 

které se koná

dne 22. září 2017 od 9:00 hod.

v salonku B Wellness hotelu Frymburk

Náhradní termín jednání 22. 09. 2017, 10:30 hod., Wellnes hotel Frymburk

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu jednání Ing. Jan Chrištof
2. Volba komisí                                                                    Ing. Zdeněk Kadlčík
3. Návrh na změnu stanov Asociace PaČ Ing. Zdeněk Kadlčík
4. Návrhy pléna na doplnění kandidátek P+DR Ing. Zdeněk Kadlčík
5. Zpráva předsednictva o jeho činnosti od Kolegia 2016 Ing. Jan Chrištof
6. Zpráva DR o hospodaření v roce 2016-17             Hana Šabatková
7. Volby do předsednictva a dozorčí rady – 1. kolo            předseda volební komise
8. Zpráva o plnění rozpočtu roku 2017 vč. návrhů změn Ing. Ladislava Zaklová
9. Návrh rozpočtu na období roku 2018         Ing. Ladislava Zaklová
10. Volby do předsednictva a dozorčí rady – 2. kolo            předseda volební komise
11. Různé  Ing. Zdeněk Kadlčík
12. Vyhlášení výsledků voleb předseda volební komise
13. Usnesení předseda návrhové komise
14. Závěr Ing. Jan Chrištof

Diskuse se předpokládá ke každému bodu samostatně.

Ing. Jan Chrištof

prezident Asociace

Schváleno předsednictvem dne 29. 08. 2017

Volba komisí a řízení jednání:

komise mandátová a volební: Šopík V., Poddaný M., Černý R., Ing. Zaklová L., Ing. M. Staňková

komise návrhová: Ing. Adamy K., + 1x plénum

zapisovatelé: Ing. Zaklová L., Bc. Břoušková L., Bc. Prošková M.

ověřovatelé zápisu: Ing. Kadlčík, Jan Chrištof ml.

Předsednický stůl: Ing. Chrištof J., Šabatková H., Ing. Kadlčík Z., prezident SPaČ Uhrin M.          

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren