Předsednictvo a dozorčí rada

Předsednictvo Asociace PaČ je voleno na tříleté období a skládá se z 11 členů.

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren