Komise pro průmyslové prádelny

Komise pracuje ve složení: 

Předseda komise Milan Poddaný
Člen Vladimír Blaha ml.
Člen Roman Černý
Člen Jan Chrištof ml.
Člen Ing. Petr Jirůtka
ČlenI Ing. Zdeněk Kadlčík
Člen Ing. Karel Koskuba
Člen RNDr. Pavel Malčík
Člen Ing. Jiří Novák
Člen Ing. Petra Tomanová
Člen Ing. Anna Škurková
Člen Ing. Václav Štika


V současnosti řeší KpPP zejména metodiku pro zadávání veřejných zakázek v ČR a to ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Metodika byla MMR odsouhlasená a nyní je k dispozici na portále ZDE.

Komise má ve své gesci všechny dokumenty, které se týkají certifikace prádelen.

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren