Komise pro průmyslové prádelny

Komise pracuje ve složení: 

Předseda komise Milan Poddaný
Člen Vladimír Blaha ml. 
Člen Roman Černý
Člen Jan Chrištof ml. 
Člen Ing. Zdeněk Kadlčík
Člen Ing. Karel Koskuba
Člen František Koura
Člen Dr. Konrád Stocker
Člen Ing. Anna Škurková
Člen Ing. Václav Štika


V současnosti řeší KpPP zejména metodiku pro zadávání veřejných zakázek v ČR a to ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dále je komise odpovědná za všechny dokumenty, které se týkají certifikace prádelen.

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren