E-Washboard

Online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren

Educate! je projekt financovaný ze zdrojů Evropské Unie, do kterého jsou vedle APaČ zapojeny také asociace z Německa, Belgie, Švédska, evropská organizace ETSA a vzdělávací institut HeurekaNet.

Šest pracovních týmů zahájilo práci na projektu s názvem „Educate!“ na podzim roku 2018 v rámci programu ERASMUS+.

Produktem tohoto projektu je online vzdělávací platforma s názvem E-Washboard – česky E-Valcha. Jde o komický protiklad snažení tohoto projektu, kterým je vyvinout vzdělávací platformu, která ukáže náš obor v moderní době – tedy digitalizovaný a automatizovaný.

Výsledkem projektu bude online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren na webových stránkách i v mobilní aplikaci. A to v řadě jazykových mutací, včetně češtiny.

Cílem je zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti praní a čištění prádla, která za poslední dekádu prošla významnou digitalizací.

Spuštění vzdělávací platformy je plánováno na rok 2021.

Přístupná bude zdarma na vzdělávací platformě Moodle.

Připravované moduly pro platformu E-WASHBOARD

1. Základ digitálních dovedností
2. Úvod do odvětví
3. Jak být zdravý
4. Osobní a firemní vzhled
5. Komunikace
6. Příjem prádla
7. Třídění prádla
8. Dávkování
9. Příprava strojů
10. Příprava detergentů
11. Plnění pracích a čistících strojů
12.Cílené používání detergentů
13. Programování pracích a čistících strojů
14. Vedení záznamu
15. Monitoring pracího a čistícího procesu
16. Vykládání pracích a čistících strojů
17. Základy dokončovacích prací
18. Žehlení
19. Mandlování
20. Sušení
21. Finišování
22. Lisování prádla

 

Děkujeme prádelnám a čistírnám, které s námi na projektu spolupracují