Komise

Komise Asociace PAČ

  • Odborná problematika prádelenství a čistírenství je řešena ve dvou odborných komisích – Komise pro průmyslové prádelny (KpPP), která se zabývá tématy blízkými velkým provozům – veřejné zakázky, principy certifikace, odborné vzdělávání a podpora trhu práce.
  • Druhou odbornou komisí je Komise pro chemické čistírny a malé prádelny (KCHČMP), jejímiž stěžejními tématy jsou trendy v čistírenství, správné postupy aplikované v čistírnách, reklamace služeb a vzdělávání.
  • Obě komise pracují nezávisle a jsou podřízeny Předsednictvu. Komise pracují na svých pravidelných setkáních, která se konají zpravidla před zasedáním Předsednictva.
  • V Asociaci pracuje ještě jedna komise, která však neřeší odbornou problematiku, ale certifikaci. Jedná se o Certifikační komisi, která zasedá dle potřeby a to zpravidla na základě zájmu o certifikaci. Certifikační komise je také odpovědná Předsednictvu a o svých aktivitách vedení Asociace pravidelně informuje.

Komise pro průmyslové prádelny

Předseda komise Milan Poddaný
Člen Vladimír Blaha ml.
Člen Jan Chrištof ml.
Člen Petr Jirůtka
Člen Zdeněk Kadlčík
Člen Lubomír Kříž
Člen Petra Tomanová
Člen Václav Štika
Člen Martina Prošková
Člen Jana Puškáčová
Člen Jiří Novák

Komise pro malé prádelny a chemické čistírny

Předseda komise Hana Šabatková
Člen Dana Štěpničková
Člen Jarmila Zápotočná
Člen Veronika Temňáková
Člen Vítězslav Šopík
Člen Petr Horníček
Člen Ing. Dominika Drášilová
Člen Blažena Poloková
Člen Ing. Miroslav Malina
Člen Pavlína Pichler
Člen Lenka Novosádová

Certifikační komise

Předseda komise Vladimír Blaha st.
Člen Radek Vašíček
Člen a tajemník Monika Čuhelová