Stanovy a dokumenty

Stanovy a dokumenty

Základním dokumentem pro Asociaci prádelen a čistíren jsou stanovy, jejich aktuální znění je platné od 3. října. 2019.

Stanovy jsou ke stažení ZDE.

Souvisejícími dokumenty, které jsou využívány k činnosti naší Asociace, jsou:

Všechny výše zmíněné dokumenty byly projednány v komisích, schváleny předsednictvem a Kolegiem APaČ.