Vzdělávání

Vzdělávání

  • Základem každé odbornosti je vzdělání, které však v současné době nekončí opuštěním školních lavic. Dynamické prostředí neustálého rozvoje všech oborů lidské činnosti přináší nutnost sledovat děná v oboru i mimo něj.
  • Nevýhodou našeho oboru je to, že učňovské i středoškolské vzdělávání v současnosti neexistuje. Firmy jsou postaveny před situaci, že si musí vlastní zaměstnance vyškolit sami. Problémem je však i nedostatech vzdělávacích příležitostí.
  • Částečně převzala vzdělávací štafetu Asociace, která ve spolupráci s komisemi pořádá školení podle aktuální poptávky členů. Zpravidla dvakrát ročně je organizováno školení pro provozovatele chemických čistíren se zaměřením na reklamace a detáš.
  • V nedávné minulosti se podařilo zorganizovat exkurzi do Prádelny a čistírny Jihlava s.r.o.. Do budoucna bychom z této akce vytvořili tradici.

Oborové vzdělávání

Zjistěte více

Aktuální kurzy a školení

Zjistěte více