Oborové vzdělávání

Oborové vzdělávání

  • Oborové vzdělávání v uplynulých letech zcela vymizelo. Je to způsobeno jak nezájmem mládeže o náš obor, tak i celkovou restrukturalizací odborného školství v České republice.
  • Odborné kurzy částečně realizujeme sami, nebo spolupracujeme s organizacemi působícími v oboru.
  • Problém s nedostatkem vzdělávacích příležitostí v oboru však neřešíme sami. Setkávají se s nimi odborníci ve všech okolních zemích.
  • Proto pro realizaci nových záměrů čerpáme i ze zahraničních zdrojů.
  • Pro naše členy vytváříme knihovnu odborných publikací, které je možno si zapůjčit. Zatím máme k dispozici jen pár publikací. Věříme však, že se časem rozvine do hodnotné knihovny.